ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ ಜೆಲ್ಲೆ ಕಡೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ೨೬ ನೇ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಪರಿಶ್ರಮ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ‌ಸಂಪಾದಕ ವೀರೇಶ ಆರ್ ಹಿರೇಮಠಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿದಿಯವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ ಜೆಲ್ಲೆ ಕಡೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ೨೬ ನೇ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಪರಿಶ್ರಮ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ‌ಸಂಪಾದಕ ವೀರೇಶ ಆರ್ ಹಿರೇಮಠಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿದಿಯವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *