ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

VR Hiremath
( Editor Parishram Varthe Kannada Daily News Paper )
Burali Layout Bus Stand Road,
Shree Banni Mahakali Temple Near,
Bagalkote - 587101
Karanatak
 
M: +91-98455-11623​⁠​
Email : pbgroups2014@gmail.com