ಪರಿಶ್ರಮ ವಾರ್ತೆ ಸುದ್ದಿ: ೧೦೮ ದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಪಯಜ್ಞ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಮಕೂರ ಜೆಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೋಣವಿಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸೋಮವಾರಂದು ಶ್ರೀ ಮಠದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ 108 ದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಪಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮ ನಿ ಪ್ರ ಶಿವಾನುಭವ ಚರವರ್ಯ ಕರಿವೃಷಭ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜೆಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಷ ಬ್ರ ವೀಮಲ ರೇಣುಕ ವೀರಮುಕ್ತಿಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹರ ಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಠದ ಸಕಲ ಸದ್ಬಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *